Collection > Albizu, Olga

Olga Albizu
Yellow 50-90-3
Oil on Canvas
50 x 44 inches
1975
Olga Albizu
Impression #1
Oil on Canvas
46 x 35 inches
1957
Olga Albizu
Lyrical
Oil on Canvas
14 1/2 x 16 inches
1957