Jimenez - Colon Collection
Jon Pestoni
The Yellow One
2012
Oil on Canvas
60 x 48 x 1.5 inches
BACK TO PESTONI, JON